Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.02.2022 09:47 (Üye) Soru : 7352 sayılı kanun ile getirilen KVK Geçici Madde 14/3 bendi gereği “Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 17.02.2022 tarihine kadar Türk Lirasına çevirmeleri ve değerlemeden kaynaklı faiz ve kar payları Kurumlar Vergisinden İstisna edilmiştir.” 1- Kuyumculuk faaliyeti yapan işletmelerin 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan fiziki altın stoklarını 17.02.2022 tarihine kadar Türk Lirasına çevirmeleri halinde 7352 sayılı kanun kapsamında faiz ve kar payları Kurumlar Vergisinden İstisna edilmiş midir. 2- Bu durum sadece Kuyumculuk Faaliyeti yapan ile Kuyumculuk Faaliyetinin yanı sıra bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerin de bulunmasında farklılık arz ediyor mu. 3- Kuyumculuk faaliyetinin yanı sıra bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerin bulunması durumunda enflasyon düzeltmesi yapılacak mı. Teşekkür ederim

Cevap : Fiziki altın bu sistemden yararlanamaz. Bilançoda altın mevduatı olması gerekir. Altın ticareti yapanlar enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecekler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.