Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.02.2022 14:13 (Üye) Soru : Sayın Danışman ım Merhaba, 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda tebliğde belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır denilmektedir. Bu bağlamda dönüşüm yapılan yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmına ilişkin istisnasını Kurumlar vergisinden mi düşülecektir. Diğer bir ifade ile 4. Dönem geçici vergide bu indirim yapılamayacak vergi ödemesi doğuyorsa bu Vergi ödenecek, Kurumlar vergisi beyannamesi ile de İadesi mi talep edilecektir. Çok Teşekkür ederim iyi çalışmalar...

Cevap : Bize göre İstisna edilen kısım 2021/4. dönem geçici vergi beyannamesinde hesaplanan Kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Bu işlem için Kurum Geçici vergi beyannamesi Güncellenmesi gerekir.. (Henüz güncellenmedi Bekleyiniz. )
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.