Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.02.2022 10:06 (Üye) Soru : merhabalar, Özvarlık ı hesabı vuk hesabına (2020 kurumlar beyanına göre) ‘’0’’ olan bir şirketim var ve ortakları tüzel kişilik ve pandemi döneminde borç verdiler , bu borca faiz işlettik ve döviz olan borca da kur farkı işlettik, bu faiz ve kur farkı örtülü sermayeye girmektedir. Ben bu şirketimde bu kur farkı gideri ve faiz giderini kkeg ye çekersem o zaman yine de örtülü sermaye olarak görülür mü? Ayrıca ttk da yapılan değişiklikle 2020 ve 2021 yılı kira, amortisman ve personel giderlerinin yarısının özvarlık hesabı yapılırken dikkate alınmayacağı ile ilgili ticaret bakanlığı tebliğ yayınlamıştı. Buna göre hesap yaptığımızda öz varlığımız sermayemizin üstünde kalmakta, Ttk nın bu değişikliği Vuk için hesaplama yaparken vergi incelemesinde dikkate alınır mı?

Cevap : Vergi Uygulamalarında VUK ve KVK hükümlerine göre Öz sermaye hesaplaması dikkate alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.