Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.02.2022 15:54 (Üye) Soru : 7326 Sayılı Matrah Artırımı. Kdv ve kurumlar vergisi matrah artırımından 6 eşit taksit seçeneğiyle yararlanıp, ilk 2 taksitini zamanında ve eksiksiz ödeyen bir mükellef, kalan 4 taksitlerinden her hangi birini yılda 2 defa aksatma ve aksıtılan taksitini son taksit tarihinden önce gecikme zammıyla ödeme hakkına sahip midir? Onaylı matrah artırımı dökümünde "yukarıdaki matrah artırımından yararlanabilmeniz için ilk 2 taksiti zamanında ödemeniz, bir takvim yılında 2 defayı aşmamak ve son taksitten önce gecikme zammıyla beraber ödemelisiniz" minvalinde gayet sarih bir açıklama var. Fakat bazı vergi daireleri matrah artırımlarında 1 tane bile taksit aksatamazsınız, aksi halde haklarınız kaybolur, diyor.

Cevap : Vergi ve Matrah artırımı yapan mükellefler tüm taksitleri süresinde ödemek zorundadır. Bahsettiğiniz 1 takvim yılında 2 taksit ödememe keyfiyeti YAPILANDIRILMIŞ Borçlar içindir. Matrah artırımın da böyle bir opsiyon yok. VD nin görüşü doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.