Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.02.2022 16:04 (Üye) Soru : GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 319) İstisnanın kapsamı ve uygulaması madde 4: 6)193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, bu Kanunun uygulamasında ücret sayılan ödemeler düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 62 nci maddesinde, işverenler hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları kapsamında çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmış ve 61 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ücret sayılan ödemeleri yapanlar da bu Kanunda yazılan ödevleri yerine getirmek bakımından işveren olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler gibi ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde, Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisnanın uygulanması mümkündür. SORU: Yukarıdaki bentte belirtilen, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bilirkişiler, resmi arabulucular, eksperler, spor hakemleri, sporcular dışındaki diğer ltd şirket ortaklarına verilen huzur haklarıda asgari ücret vergi istisnasına tabi midir?

Cevap : Limited şirket ortaklarına verilen huzur hakları da asgari ücret vergi istisnasından yararlanır. Huzur hakkı GVK 61. maddesine göre ÜCRETTİR. Asgari ücret tutarı kadar olan kısım için GV ve DV İSTİSNASIN dan yararlanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.