Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.02.2022 09:50 (Üye) Soru : Merhaba, Bankadan ödenmeyen işyeri kiraları için nasıl bir yol izlenmelidir.Gider pusulası düzenlenmeden gider yazabiliyor muyuz ve muhtasar beyanda beyan edebiliyor muyuz Teşekkürler

Cevap : İş yeri kira ödemeleri Bankadan yapılması zorunludur. Bu zorunluluğa uyulmaz ise Kira tutarının % 5 i kadar özel usulsüzlük cezası uygulanır. Bankadan ödenmez ise Gider pusulası ile belgelendirilecektir. Ödeme yapılan tutar üzerinden GV stopajı yapılır ve Muhtasar ile beyan edilir. Kanuna aykırı işlem yapmamanızı öneririz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.