Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.02.2022 13:02 (Üye) Soru : merhaba birden fazla iş yerinde çalışanlar için istisna sadece en yüksek maaş aldığı iş yerinde uygulanır bu tebliğe istinaden bir sorum olacak ücretli öğretmenlerimiz aynı zamanda başka okullarda da çalışıyorlar. Tam zamanlı çalışmayanlara istisna tam olarak uygulandığını düşünüresek diğer okuldan daha fazla maaş alıyorsa bizde tam zamanlı çalışmasa bile biz onlardan gelir vergisi kesecek miyiz

Cevap : Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, istisna uygulaması, sadece en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu işverene bu durumu bildirme yükümlülüğü hizmet erbabına aittir. Birden fazla işverenden aynı tutarda ücret alındığı durumda, istisnayı uygulayacak olan işvereni hizmet erbabı kendisi belirleyecektir. İstisnadan faydalanılan işverende, istisnanın tamamından faydalanılamaması durumunda kalan tutar için diğer işverende istisnadan faydalanılması mümkün değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.