Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.02.2022 16:18 (Üye) Soru : sayın yetkili 1-Kur korumalı mevduat hesabının istisnası için 2021 yılında defter kayıtlarına nasıl bir kayıt yapılır. 2-Gelir tahakkukumu yapmak gerekir istisna tutarı kadar Teşekkürler

Cevap : Defter kayıtlarının nasıl yapılacağı konusunda 19 seri nolu Kurumlar Vergisi Taslak tebliğde özel bir belirleme yok. 31/12/2021 tarihli olarak Kur değerlemesi yapılır.Yapılan değerlemeye ilişkin hesaplanan Kur geliri 646 hesaba yazılır.TL dönüştürülen ve Değerleme yapılan Hesap ; Banka da açılacak kur garantili mevduat hesabına aktarılır. 2021/4. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesine eklenen "Matrah bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne yazılarak İstisna işlemi sağlanmış olur. Bu İstisna işlemi için ayrıca muhasebe kaydı yapılmaz. Taslak tebliği aşağıdaki linkde; https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/KV_Teb_Tas_SN19.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.