Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.02.2022 16:28 (Üye) Soru : Derneğe bağlı İktisadi işletme Otel (otelin tamımını) kiralayıp sempozyum düzenlemektedir. Sempozyuma Türkiye'nin tüm illerinden misafirler gelmekte ve konaklamaktadır. İktisadi işletme ayrıca, gelen bu misafirlerle irtibat kurmak ve ürünlerini pazarlamak isteyen işletmelere konaklama ve Otelin konferans salonunda stand vb. alanlar tahsis etmektedir.. Gelen misafirler ile stand vb. alana katılanlar farklı şirketlerdir. İktisadi işletme fatura düzenlerken tevkifat uygulamalı mı? ya da faturalar nasıl düzenlenmelidir? Teşekkürler.

Cevap : Kiralayan Mükelleflerin durumuna göre Hesaplanan KDV den 5/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır. Aşağıdaki sayılanlar dışındaki Kişi ve kurumlara KDV tevkifatı hesaplanmaz.(35 seri nolu KDV Gn.Tb.) Hizmet faturası aşağıdaki kurumlara düzenler ise; 5/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır. ( KDV dahil 2.000.-TL nin üstünde olan teslimler ) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 35 SERİ NOLU TEBLİĞİ 16/02/2021 Tarih ve 31397 Sayılı Resmi Gazete) MADDE 9 – “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler **5018 Sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara, (Resmi daireler) **Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, **Döner sermayeli kuruluşlara, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , **Bankalar , Sigorta ve Reasüransa Şirketlere Emeklilik Şirketlerine, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, **Kalkınma ajanslarına,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.