Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.02.2022 11:52 (Üye) Soru : Merhaba, Vakıf üniversitemizde çalışan öğretim görevlisi ayrıca aynı vakıf üniversitesine ait iktisadi işletmede de görevlendirilmiştir. İktisadi işletmede ki görevi için maaşı üniversitemiz üzerinden ödenecek ve maliyet iktisadi işletmemize işgücü temini olarak tevkifatlı fatura edilecektir. Tevkifatlı olarak süreklilik arz edecek şekilde ( her ay ) işgücü temini faturası sgk mevzuatı açısından sorun oluşturur mu? Teşekkürler İyi günler dilerim

Cevap : Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü, kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde personel çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler. Bu kapsamda, kısmi tevkifat uygulanacak işlemler arasında gösterilen “işgücü temin hizmeti” alımlarında, hizmeti alan tarafın, işlem bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin 9/10'unu hizmet aldığı kurum ya da gerçek kişiye ödemeyip, sorumlu sıfatıyla tevkifata tabi tutarak 2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile beyan etmesi gerekmektedir. Ayrıca mükellefe tevkif ettiği tutarı, 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile indirim konusu yapabilme imkanı verilmiştir. Maliye Bakanlığı, KDV Kanunu’nun 9’uncu maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nde, tevkifat yapılacak kuruluşları, tevkifat uygulanacak işlemleri ve tevkifat oranlarını belirlemiştir. Tevkifat uygulaması ile vergi idaresi, vergi alacağından doğan sorumluluğu işlemi yapan taraflar arasında mükellef ve vergi sorumlusu olarak paylaştırmakta, bir yerde vergi alacağını emniyet altına almaktadır.Bu konunun sgk mevzuatı açısından sorun bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.