Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.02.2022 09:51 (Üye) Soru : merhaba Merkezi ABD Delaware eyaletinde olanTek ortaklı veya iki ortaklı şirketin şubesinin İstanbul'da açılacağı, bilişim ve e ticaret işleriyle uğraşıldığı, ayrıca, şubenin kurumlar vergisi yönünden dar mükellef olup olmayacağı,şube ye alış faturası girişlerinin yurtdışı merkezi ile bağlantısının nasıl yapılacağı kdv kullanıp kullanamayacağımız Ba-Bs formu verip vermeyeceği, Türkiye'deki kurum kazancının yurt dışına transfer edilmeksizin ortağa Türkiye'de kar dağıtımı yapılıp yapılamayacağı; % 15 oranında kar payı stopajı ödenip ödenmeyeceği; Türk vatandaşı olan ortaklar tarafından elde edilecek kar payının menkul sermaye iradı olarak beyan edilip edilmeyeceği; Delaware Eyaleti ile ülkemiz arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bulunup bulunmadığı; bulunmaması durumunda buradan elde edilecek kazancın yurt dışında ne şekilde vergilendirileceği; hususlarında bilgi verilmesini saygılarımızla arz ederiz.

Cevap : Türkiye de açılacak şube KV yönünden Dar mükellefdir. Dar mükellefiyette TDHP na göre Defter tutulur Fatura düzenler satın almış olduğu mal ve hizmetler için VUK hükümlerine tabi Belge alır. Verilmesi gereken Tüm beyanname ve bildirimleri verir.Kar dağıtımı yapılması halinde % 10 GV stopajı yapılır.Ortak Türkiye de ikamet ediyor ise GVK 22 ve 86. madde şartlarına göre yıllık GV beyannamesi verilir. (MSİ) Yurt dışında nasıl vergileneceği konusunda bilgimiz yok Her ülkenin kanunları farklıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.