Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.02.2022 10:04 (Üye) Soru : Merhaba , Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinde döviz hesaplarını kur korumalı ya geçirenler için kur farkı geliri istisna muhasebe kaydı nasıl olmalıdır. İyi çalışmalar. Teşekkürler

Cevap : Özel bir muhasebe kaydı olmaz. Kur değerlemesi yapılır oluşan kur farkı geliri 646 hesaba yazılır. Yeni açılacak Kur garantili hesap 102 hesabın altında alt hesap olarak yer alır. Kur farkı geliri total olarak (646) hesap da yer alır. İstisnaya tabi tutulacak kısım ise ;2021/4. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesine eklenen "Matrah bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne yazılarak İstisna işlemi sağlanmış olur. Bu İstisna işlemi için ayrıca muhasebe kaydı yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.