Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.02.2022 15:48 (Üye) Soru : Sayın meslektaşım, Şirketimiz 31.12.2021 tarihindeki kayıtlarımız bankada 50.374USD kasamızda 4.800USD vardı. 01-10/31-12 arası 374.000TL kur farkı karı oluşmuştur. Kur korumalı vadeli mevduat hesabı açmak istiyoruz. Ancak bu gün itibarı ile bankamızda 44.000USD kasamızda da 3.700USD bulunmaktadır. Nasıl ilerleyeceğimiz konusunda bilgi vermenizi rica ederim.

Cevap : 31/12/2021 tarihli olarak Kur değerlemesi yapılır.Yapılan değerlemeye ilişkin hesaplanan Kur geliri 646 hesaba yazılır. TL dönüştürülen ve Değerleme yapılan Hesap ; Bankada açılacak kur garantili mevduat hesabına aktarılır. 2021/4. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesine eklenen "Matrah bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne yazılarak İstisna işlemi sağlanmış olur. Bu İstisna işlemi için ayrıca muhasebe kaydı yapılmaz. 31/12/2021 Tarihinde Kur değerlemesi muhasebe kaydı yapılır. 2022 yılında açılış bilançosundaki 102 hesapda ki Döviz hesabı kapatılır. Yerine Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açacaklardır. Taslak tebliği aşağıdaki linkde dir inceleyiniz.; https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/KV_Teb_Tas_SN19.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.