Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.02.2022 14:25 (Üye) Soru : Merhaba, firmamız 01.01.2022 tarihinde 5 milyon üzerinde ciroyla E-Fatura sistemine geçiş yapmış bulunmaktadır. E-irsaliye kullanmak zorunda mıdır? 10 Milyon Brüt satış hasılatı bulunmamaktadır.

Cevap : Merhaba; e-irsaliye için VUK 509 Sıra No'lu genel tebliğinde belirtilen geçiş kriterlerine ilave olarak VUK 535 sıra nolu genel tebliğde sözü geçen 10 milyon TL uygulaması; 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı içindir. Bu kapsamda kalan mükellefler izleyen yılın yedinci ayının başına kadar e-irsaliye uyfulamasına geçiş sağlarlar iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.