Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.02.2022 09:51 (Üye) Soru : merhaba üstad , ÖTV ve KDV dahil 220.000 tl araç aldı bir mükellefim.Gider kısıtlamasına göre uygulayacağım amortistman da kısıtlama yapmam gerekir mi ? yoksa 320.000 TL altında kalmasından dolayı kısıtlama yapmadan giderlestirmelimiyim?

Cevap : Örneğinize göre 320.000 TL den amortisman ayrılır. 2022 YILINDA BİNEK OTO ALIMI VE AMORTİSMAN KAYDI ÖRNEK UYGULAMA : 01/01/2022 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; a)-Katma değer vergisi ve Özel tüketim vergisinin gider olarak yazılacak toplam tutarı 01/01/2022 den itibaren 200.000 TL dır. Bu tutardan fazlası KKEG olarak kayıt edilir. b)- Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 01/01/2022 den itibaren 230.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde ise 01/01/2022 tarihinden itibaren 430.000 TL dir. 1)- ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMESİ HALİNDE Örnek: (X) Anonim Şirketi genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 15.01.2022 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 300.000 TL olan bir BİNEK otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 120.000 TL ÖTV ve 75.600 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir. Şirket, binek otomobilin ÖTV ve KDV’sini maliyete eklemiştir. Binek otomobilin maliyete eklenmesi durumunda aracın muhasebe kaydı özellik arz etmemektedir. Özellik arz eden durum bu araca ilişkin amortisman kaydına ilişkindir. Alış Muhasebe kaydı; 300.000+120.00+75.600)= 495.600 ----------------15/01/2022---------- 254 495.600 102 495.600 --------------/--------------------- ÖTV ve KDV’si maliyete eklenen binek otomobilin 2022 yılı birinci geçici vergileme dönemi muhasebe kaydında dikkat edilmesi gereken husus; 430.000 TL’lik sınırdır. Vergilerin maliyete eklendiği durumda 2022 yılı için 430.000 TL’yi aşan araçlar için aşan kısım için ayrılan amortismanın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. 3 aylık (Amortisman oranı %20) Amortisman tutarı: (495.600×0.20)x(3/12)= 24.780.- TL Gider olarak dikkate alınabilecek tutar: (430.000/495.600) x 24.780 = 21.500,- TL KKEG olarak dikkate alınacak tutar ( 24.780 – 21.500) = 3.280 TL 3 aylık Amortisman gider kaydı ----------------31/03/2022------------- 760 / 770 21.500 689 (KKEG) 3.280 257 24.780 --------------/--------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.