Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.02.2022 09:49 (Üye) Soru : Değerli üstadım, Gelir Vergisi matrahından indirim yapabildiğimiz sağlık harcamaları için; Kurumlar Vergisinden muafiyet almış Üniversite Hastanelerinden alınan sağlık harcama faturası olması halinde düşüm yapamıyor muyuz? Konu hakkında bilgilerinizi rica ederim. Teşekkürler. İyi çalışmalar.

Cevap : Eğitim ve sağlık harcamalarına ilişkin indirim olabilmesi için Hizmeti veren mükellefin GELİR VEYA KURUMLAR vergisi mükellefi olması gerekir. Bahsettiğiniz fatura indirilmez.. GELİR VERGİSİ KANUNU Diğer indirimler Madde 89 2. Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması TÜRKİYE'DE YAPILMASI VE GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ BULUNAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERDEN ALINACAK belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.