Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.02.2022 09:47 (Üye) Soru : 2020 yılı g.yıl zararı 500 tl. 2021 yılı dönem karı 1500 tl. kkfg 250 tl.dir. 4.Dönem geçici tahakuk muhasebe kaydı ve dönem sonu vergi ve yasal yükümlülük karşılığı ayrılması muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Cevap : Dördüncü Dönem Geçici Vergi Tahakkuku ---------------------------------------------31.12--------------------------------------- 193 XXX 360 XXX ------------------------------------------------------------------------------------------ Bu işlemin ardından 193 nolu hesaptaki tutar 371 hesaba devredilir. Ancak bunu yaparken 371 hesap 370 hesabı geçmemeli. ---------------------------------------------31.12--------------------------------------- 371 XXX 193 XXX ------------------------------------------------------------------------------------------ Dönem sonunda dönem karı ve yasal yükümlülükler karşılığı nasıl hesaplanır? (Dönem Karı Çıkması Halinde ) Tüm yansıtma hesapları yapılıp ilgili hesaplara aktarıldıktan sonra ve gelir ile gider hesapları arasındaki fark gelir hesaplarının lehine ise yani ticari kar çıkmışsa buna kanunen kabul edilmeyen giderleri de ekleriz ve çıkan rakamı % 25 ( KV ORANI) ile çarpıp aşağıdaki kaydı yaparız -------------------------------------31.12------------------------------------------- 691 XXX 370 XXX Kurumlar vergisi karşılığı ayrılması ---------------------------------------------------------------------------------------- Yukarıdaki işlem sonucu dönem karı hesabımız (690 hs) alacak bakiyesi veriyorsa bunu ters kayıtla dönem net karına aktarırız. -----------------------------------------------31.12----------------------------------------- 690 XXX 691 XXX 692 XXX (Dönem net karı hesabı) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Daha sonra bu hesabı bilanço hesabı olan dönem net karına aktarırız -----------------------------------------------31.12----------------------------------------- 692 XXX 590 XXX ----------------------------------------------------------------------------------------------- Hesap dönemi ZARAR ile kapanırsa Yukarıdaki işlem sonucu dönem karı hesabımız (690 hs) BORÇ (ZARAR) bakiyesi veriyorsa bunu ters kayıtla dönem net zararına aktarırız. -----------------------------------------------31.12----------------------------------------- 692 XXX 690 XXX ----------------------------------------------------------------------------------------------- Daha sonra bu hesabı bilanço hesabı olan dönem net ZARARINA (591) aktarırız -----------------------------------------------31.12----------------------------------------- 591 XXX 692 XXX ----------------------------------------------------------------------------------------------- Hesaplanan Kurumlar vergisi Geçici vergi ile ödenmiş ise aşağıdaki kayıt 31/12 de yapılır. ---------------------------------------31.012----------------------------------------- 370 XXX 371 XXX -------------------------------------------------------------------------------------- Ertesi yıl nisan ayında VARSA kurumlar vergisinin ödenmesiyle birlikte 370 ve 371 hesap karşılıklı kapatılır. ---------------------------------------25.04----------------------------------------- 370 XXX 371 XXX --------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.