Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.02.2022 09:45 (Üye) Soru : merhaba yıllara sari inşaat işiyle ilgili ayrıntılı bilgi rica ediyorum.2021 yılı içerisinde stopaj kesintisi yapılmadan kesilen faturalar işin 2022 yılına sarkması sebebiyle 2022 ocak ayından itibaren stopaj uygulaması yapılmış tarafıma müşteri tarafından iletilmiştir.2021 yılında kesilen stopajsız faturalar geçici vergi beyanında kar zarar yapılıp beyan verilmiştir.2022 yılı için stopaj kesintisi yapılarak kesilen faturaların geçici vergi beyanına dahil edilmelimi işleyiş ne şekilde olmalı teşekkürler

Cevap : Yıllara yaygın inşaat onarım işlerimde kar zarar belirlenemediği için Geçici vergi beyannamesi verilmez. Şayet Verilmiş ise elbette kesilen Vergiler (% 5 GV stopajı ) hesaplanan vergiden mahsup edilir. Aşağıdaki linkde bulunan notları inceleyiniz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/SeminerNotlar/24052014/%C4%B0n%C5%9Faat_i%C5%9Fletmelerinde_Muhasebe_Ve_Vergi_Uygulamalar%C4%B1_Semineri.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.