Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.02.2022 17:20 (Üye) Soru : SAYIN YETKİLİ OTOMOBİLLERDE AZALAN BAKİYELER AMORTİSMAN YÖNTEMİ UYGULANABİLİR Mİ?

Cevap : AZALAN BAKİYELER TÜM ATİK LER İÇİN UYGULANIR. BİNEK OTOLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI İÇİN KIST DÖNEM UYGULANIR. VUK Madde 320 Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, İŞLETMELERE AİT BİNEK OTOMOBİLLERİNİN AKTİFE GİRDİĞİ HESAP DÖNEMİ İÇİN AY KESRİ TAM AY SAYILMAK SURETİYLE KALAN AY SÜRESİ KADAR AMORTİSMAN AYRILIR. AMORTİSMAN AYRILMAYAN SÜREYE İSABET EDEN BAKİYE DEĞER, İTFA SÜRESİNİN SON YILINDA TAMAMEN YOK EDİLİR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.