Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.02.2022 10:58 (Üye) Soru : Sn. Danışman iyi günler, Sorumuz biraz uzun, mümkün mertebe kısa tutmaya çalışacağım.. Sorumuz Türmob'un 31.01.2022/40 sayılı mevzuat sirküleri ile alakalı. Sirkülerin 1. ve 2. sayfalarında Tüzel Kişi Kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları, 4.dönem Geçici Vergi verilme tarihi olan 17.02.2022 tarihine kadar Kanun çerçevesinde yer alan düzenlemelere göre TL'ye çevirmeleri durumunda, sirkülerin ikinci sayfanın "a" bendinde- 01.10.2021-31.12.2021 dönemi için hesaplanan kur farkı gelirinin Kurumlar vergisinden müstesna olacağı belirtilmiştir. Kurumlar Vergisi bir mükellefimiz bu kapsamda 31.12.2021 dönemi bilançosunda bulunan 125.000 USD'nin 75.000,00 USD sini 03.02.2022 tarihinde TL ye dönüştürmüş ve 6 aylık Kur Korumalı Vadeli TL mevduatına yatırmıştır. Konuyla ilgili 75.000 usd'ye isabet eden 01.10.2021-31.12.2021 dönemi kur gelirinin 2021/4. dönem Geçici Vergi beyannamesinde nasıl istisna edileceğine ilişkin 189 Vergi İletişim Merkezi ile yaptığımız görüşmede, bu konunun henüz yasalaşmadığının 19. seri nolu kurumlar vergisi genel tebliğ taslağının yayınlanmasını beklememizi söylediler. Konuyla ilgili ikilemde kalmış durumdayız, değerli görüşünüzü paylaşmanızı bekliyor olacağız. Saygılarımla,

Cevap : Öncelik ile bir konu hakkında açıklama yapalım size tavsiyemiz 189 nolu telefon ile aldığınız bilgilere itibar etmeyiniz.Orada bilgi veren kişiler sizden daha bilgili değil. GİB den alacağınız görüşler için özelge almanızı öneririz.Tebliğin yayımlanması ile konun ilgisi yok. Kanun da gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Tebliği kanunu biraz daha anlaşılır dil ve örnekler ile açıklar.Sorunuzun cevabına ilişkin yorumumuz aşağıdadır. Mükelleflerin 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1/1/2022 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesi kapsamındadır. Dolayısıyla, söz konusu yabancı paralarını ve altın hesaplarını 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinde öngörülen süre ve şekilde Türk Lirasına çeviren kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanabileceklerdir. 31/12/2021 tarihli olarak Kur değerlemesi yapılır.Yapılan değerlemeye ilişkin hesaplanan Kur geliri 646 hesaba yazılır. TL dönüştürülen ve Değerleme yapılan Hesap ; 2022 de Bankada açılacak kur garantili mevduat hesabına aktarılır. 2021/4. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesine eklenen "Matrah bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne yazılarak İstisna işlemi sağlanmış olur. Bu İstisna işlemi için ayrıca muhasebe kaydı yapılmaz. 31/12/2021 Tarihinde Kur değerlemesi muhasebe kaydı yapılır. 2022 yılında açılış bilançosundaki 102 hesap da ki Döviz hesabı kapatılır. Yerine Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açacaklardır. Diğer taraftan sorunuz dada belirttiğiniz gibi bozdurulan hesaba ait (75.000 dolar) kur farkı geliri istisna edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.