Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.02.2022 13:33 (Üye) Soru : merhaba tl korumalı döviz kur farkı yeni çıkan tebliğ ile ile ilgili odamızda örnekler yok. 31/12/2021 örneğin 5000 dolar olan mükellef kanun çıkmadan önce 2000 çekti 25 /01/2022 de 3000 kaldı bu 3,000 usd y, kur korumalı tl hesaba yatırısa hesaplama nasıl olur. 1-31/12/2021 5000 usd nin tamamı için kur fakrı hesaplanıp istina 4.dönem geçiicden düşülürmü. 2- 25/01/2022 verilen kalan 3000 usd için ne olmalı 2022/1. dönem geçici de düşülmeli kısaca bir örnek alabilirmiyim.

Cevap : Mükelleflerin 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1/1/2022 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesi kapsamındadır. Dolayısıyla, söz konusu yabancı paralarını ve altın hesaplarını 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinde öngörülen süre ve şekilde Türk Lirasına çeviren kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanabileceklerdir. 31/12/2021 tarihli olarak Kur değerlemesi yapılır.Yapılan değerlemeye ilişkin hesaplanan Kur geliri 646 hesaba yazılır. TL dönüştürülen ve Değerleme yapılan Hesap ; 2022 de Bankada açılacak kur garantili mevduat hesabına aktarılır. 2021/4. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesine eklenen "Matrah bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne yazılarak İstisna işlemi sağlanmış olur. Bu İstisna işlemi için ayrıca muhasebe kaydı yapılmaz. 31/12/2021 Tarihinde Kur değerlemesi muhasebe kaydı yapılır. 2022 yılında açılış bilançosundaki 102 hesap da ki Döviz hesabı kapatılır. Yerine Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açacaklardır. Örnekli ve açıklamalı Taslak tebliği aşağıdaki linkdedir. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/KVTebTasSN19.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.