Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2022 16:31 (Üye) Soru : Merhaba, iyi günler. Mükellefin faaliyet konuları arasında yer almasına rağmen "Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım" ile ilgili kesilmiş herhangi bir faturası-satışı yoktur. Diğer faaliyetlerinden geliri ise 2021 yılı için 1 milyonu TL üzerindedir. Bu mükellefin e-defter, e-faturaya geçmesi zorunlu mudur? İyi çalışmalar

Cevap : Merhaba; VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535) kapsamında; “7- Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler. e-fatura sistemine, takip eden yılın başından itibaren de e-defter uygulamasına geçiş sağlayacaklardır iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.