Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.02.2022 14:38 (Üye) Soru : Sn. Danışmanım, 31.12.2021 tarihinde aktifte bulunan döviz mevduatının bir kısmını 17.02.2022 tarihine kadar 3 ay veya 6 ay Kur korumalı (USD veya EURO) TL. hesabına çevirdiğimiz takdirde çevirdiğimiz kısma ait 01.01.2021-31.12.2021 arası + 01.01.2022-17.02.2022 dönemine ait kur farkı KV den istisna değilmi? Bununla beraber 3 ay veya 6 ay Kur korumalı (USD veya EURO) TL. hesabına bağladığımız bedellerin vade dönüşlerinde (17.06.2022 veya 17.09.2022) elde edilen faiz ve kur farkı da KV den istisna değilmi? Bilgi için teşekkür ederim.

Cevap : Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 17 Şubat 2022 tarihinden sonra 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, geçici 14. maddede öngörülen süre ve şekilde Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan kur farkı kazançları, geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna olacaktır. (17.06.2022 veya 17.09.2022) elde edilen faiz ve kur farkı da KV den istisna dır. Diğer taraftan, Kanun'da 3 aylık süreye yer verilmekle birlikte; TCMB tarafından yayımlanan “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de yurt içi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi yerleşik TÜZEL kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacağı belirtilmekte ve ayrıca “19 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı”nda da sadece 6 ve 12 ay vadeli örneklere yer verilmektedir. Buna göre, tüzel kişiler için henüz 3 ay vadeli kur korumalı TL mevduat veya katılım hesabı açılmasının mümkün DEĞİLDİR. Merkez bankasının Tebliği değişmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.