Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.02.2022 12:11 (Üye) Soru : Merhaba, şirketin ticari mal alış-satış işlemlerinden kaynaklı 101-102-120-226-320 nolu hesaplarından oluşan 656 hesap kambiyo kur farkları zararı ile ilgili %10 finansman gider kısıtlaması uygulamamız gerekir mi? (özkaynak eksidedir.)

Cevap : Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, Öz kaynakları aşan kısma münhasır olmak üzere, (yatırımın maliyetine eklenenler hariç) işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin, Faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u, Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağından, kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır. Bahsettiğiniz hesaplar için yukarıdaki gider unsurları var ise kısıtlama yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.