Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.02.2022 12:43 (Üye) Soru : Konaklama faaliyeti ile iştigal eden mükelleflerim, 2022 Ocak ayında Kültür Bakanlığına belge müracaatında bulundular. Belgeleri hala verilmedi. Bu belgenin alım durumlarına göre, bu mükelleflerin e defter geçmeleri ne zaman olmalıdır. 01/07/2022 geçme tarihi olacaksa, nasıl bir yol izlemem gerekiyor? bilgilendirmenizden olayı şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Merhaba; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri e-fatura uygulamasına geçiş sağlayacaktır. Söz konusu bölümün (a) fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında olanlardan, bu Tebliğin yayım tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla faaliyette bulunanlar 1/7/2022 tarihine, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.” Takip eden yılın başı itibariyle e-defter yükümlülüğü doğacaktır iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.