Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.02.2022 13:51 (Üye) Soru : İşletmenin bankaya teminat mektubu kullanımı, dbs limiti, nakdi kredi kullanımı vb. için ipotek olarak verdiği yabancı para cinsinden dövizlerin geçici vergi dönemlerinde kur farkı hesabı yapılmalı mıdır? İşletmenin bu döviz üzerinde tasarruf imkanı yoktur. Söz konusu tutarlar banka tarafından blokelidir ve karşılığında teminat mektubu kullanılmaktadır.

Cevap : Bilançoda yer alan döviz kullanılmasa da dönem sonunda Kur değerlemesi yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.