Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.02.2022 15:52 (Üye) Soru : Merhaba, Bir aile çocuklarına bundan 13 yıl önce ve 9 yıl bakan kişi için SGK ya başvurup primlerini ödeyebilir mi? -------------------- ----------Geriye dönük böyle bir canlandırma yapılabilinir mi?----------------- tTeşekkürler

Cevap : Sorunuzun cevabı sistemde mevcuttur. 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin (SSİY) “Hizmetlerin Tespiti” başlıklı 26. maddesinde; “MADDE 26– (1) Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca, işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda yapılan tespitlerden çalıştığı belirlendiği hâlde, hizmetleri Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği saptanan sigortalıların geriye yönelik hizmetleri dikkate alınır. (2) Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının işyerinde yaptıkları durum tespiti sırasında, sigortalı, işyerinde çalışan diğer sigortalılar, işyeri mahallinde bulunanlar veya işveren beyanına dayanılarak yaptıkları ve tespit tarihinden önceki bir yıllık süreye ilişkin hizmetler de sigortalılıkta dikkate alınır. (Ek cümle:RG-17.04.2012-28267) Bir yıllık süreyi aşan sigortalı çalışmalar ise her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan kanunen geçerli kayıt ve belgeler ile kanıtlanmak şartıyla dikkate alınabilir. (3) Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan denetimler sonucu belirlenen ve Kuruma bildirilen sigortalı çalışmalar üzerine, ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemler yapılır.” ifadeleri bulunmaktadır. şartlar; (1) işçinin geriye doğru bir yıllık sürede ilgili işyerinde çalıştığını beyan etmesi, (2) işyerinde çalışan diğer sigortalıların söz konusu işçinin geriye doğru bir yıllık sürede çalıştığına yönelik beyan vermeleri, (3) işçinin çalıştığı işyerine komşu işyerleri sahip veya çalışanlarının (çevre soruşturması/çevre araştırması) işçinin geriye doğru bir yıllık sürede denetim yapılan işyerinde çalıştığını beyan ve ikrar etmeleri, (4) işverenin bu yöndeki beyanlarıdır. Üstteki şartlara rağmen, bazı durumlarda, SGK müfettişleri veya denetmenleri, yönetmeliğe göre üstte olması gereken dört şarttan hepsini veya çoğunluğunu yerine getirmeden sadece işçi beyanıyla, yerel denetim tarihinden geriye doğru bir yıllık sürede kaçak işçiyi sigortalı saymaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.