Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.02.2022 12:30 (Üye) Soru : Soru: merhaba yeni gelir vergisi tebliğine göre 27103-17103 teşvikli diğer ücretli personeller de asgari ücreti aşan kısımda gelir ve damga vergisi istinası olacakmı? lucadan hesapladığımızda istisna uyguluyor fakat muhtasar ekranına gittiğimizde gelir vergisine istisna yapmıyor tahakkukta istina olan tutarı düşmüyor.

Cevap : 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır. 27103 ücretin asgariücret düzeyindeki kısmının gelir ve damga vergisinin ödenmediği bir teşvikti. Yeni asgari ücret düzenlemesinde zaten gelir ve damaga vergisi bulunmadığı için bu istisna vergi kısmında otomatikman kalkmış oldu.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.