Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.02.2022 12:38 (Üye) Soru : Teşekkür ederim cevabınız için. Ancak benim sorum sigortalı işe giriş bildirgesinin işyeri tescilinden sonra mı ve işyeri tescilinden ne kadar sonra verileceği ile kullanıcı şifreleri için başvurunun işyeri tescilinden sonra mı yapılacağı idi. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler.

Cevap : 1. İşveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla halen kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri bildirgelerinin, e Sigorta kanalıyla internet üzerinden gönderilmesine imkan sağlayan program çalışmaları tamamlanmıştır. 2. İşyeri bildirgelerinin Kurumumuza e-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için öncelikle bildirgeyi düzenleyecek kişiye ilişkin T.C. kimlik no, nüfusa kayıtlı olduğu il, cilt no ve doğum yılı bilgileri ile sisteme girilmesi gerekmektedir. Bildirgeyi düzenleyecek olan kişiye ilişkin bilgilerin sisteme girilmesinin ardından, işverenin tüzel kişilik koduna bakılarak, -Gerçek kişi, -Kamu tüzel kişisi, -Özel hukuk tüzel kişisi, -Adi ortaklık, -Apartman yöneticiliği olarak beş farklı şekilde işyeri bildirgesi düzenlenebilecektir. 3. İşyeri Bildirgesi Yazdır seçeneğinden alınacak döküm ile birlikte 7 gün içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine başvurularak işyeri tescil işlemleri tamamlanmış olur. 4.işyeri tescili tamamlandıktan sonra işe giriş yapılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.