Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.02.2022 10:49 (Üye) Soru : MERHABA. A.Ş. 30.09.2021 BİLANÇOSUNDA 100.000 EURO VAR (10,31 KUR: 1.031.000 TL), 31.12.2021 TARİHİNDE KUR 14.66 / 1.460.000 TL, KUR FARKI GELİRİ 429.000 TL. ŞUAN EURO TL ÇEVİRMEK İSTİYORUZ, VERGİ İNDİRİMDEN YARARLANMAK İÇİN. 2021/10-12 DÖNEMİ GEÇİCİ VERGİMİZDEKİ AVANTAJIMIZ; 429.000 % 25 = 107.250 TL Mİ OLACAK. YOKSA BOZDURDUĞUMUZ TARİHTEKİ KUR 15,49 TL X 100.000 EURO = 1.549.000 TL 31.12.2021 1.460.000 TL - 10.02.2022 1.549.000 TL FARK 89.000 TL % 25 22.250 TL Mİ? OLACAK. 30.09.2021 - 31.12.2021 ARASINDAKİ KUR FARKI MI? YOKSA 30.09.2021- 10.02.2022 ARASINDAKİ KUR FARKI MI? HESAPLAMA İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPTIM FAKAT NET BİR BİLGİ BULAMADIM SİZDE VAR İSE GÖNDEREBİLİRMİSİNİZ. TŞK

Cevap : KUR GARANTİLİ HESAP Mükelleflerin 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1/1/2022 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesi kapsamındadır. Dolayısıyla, söz konusu yabancı paralarını ve altın hesaplarını 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinde öngörülen süre ve şekilde Türk Lirasına çeviren kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanabileceklerdir. 31/12/2021 tarihli olarak Kur değerlemesi yapılır.Yapılan değerlemeye ilişkin hesaplanan Kur geliri 646 hesaba yazılır. TL dönüştürülen ve Değerleme yapılan Hesap ; 2022 de Bankada açılacak kur garantili mevduat hesabına aktarılır. 2021/4. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesine eklenen "Matrah bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne yazılarak İstisna işlemi sağlanmış olur. Bu İstisna işlemi için ayrıca muhasebe kaydı yapılmaz. 31/12/2021 Tarihinde Kur değerlemesi muhasebe kaydı yapılır. 2022 yılında açılış bilançosundaki 102 hesap da ki Döviz hesabı kapatılır. Yerine Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açacaklardır. Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 17 Şubat 2022 tarihinden sonra 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, geçici 14. maddede öngörülen süre ve şekilde Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan kur farkı kazançları, geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Örnekli ve açıklamalı Taslak tebliği aşağıdaki linkdedir. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/KVTebTasSN19.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.