Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.02.2022 12:32 (Üye) Soru : Merhaba, (159 )Verilen Sipariş Avansları hesabın da dövizli tutarlar bulunmaktadır. ilgili mevzuatı okuduğumda ayıralacak/ayırılmayacak yazmaktadır. rica etsem konuyla ilgili yardımcı olurmusunuz (Verilen sipariş avansı, mal, hizmet veya sabit kıymetin satın alınması amacıyla verildiği için, Vergi Usul Kanunu’nun 258 ve müteakip maddeleri uyarınca maliyetinin bir unsurudur. Verilen avans, geri almak amacıyla ödenmediğinden gerçek bir alacak sayılmaz çünkü bu alacak üzerinde tasarruf hakkı olmadığı için değerleme yapılamaz. Bu nedenle, döviz cinsinden verilen avanslar nedeniyle oluşan kur farklarının vergiye tabi kazanç içinde gösterilmemesi gerekir.)

Cevap : Bize göre ; 159 hesap dönem sonlarında KUR değerlemesi yapılması gereken hesaptır. Sipariş avansı alınması veya verilmesi sonucu oluşan dövizli bakiyeler, herhangi bir dövizli borç veya alacaktan farksızdır. Sipariş avansları da kur değerlemesine tabi tutulur, ortaya çıkan kur farkları GELİR veya GİDER olarak dikkate alınır. Yukarıdaki görüş "yorumdur" bağlayıcı değildir. Resmi Görüş için GİB den özelge alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.