Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.02.2022 11:19 (Üye) Soru : Merhaba, Sorum kur korumalı mevduat hesabı ile ilgilidir. Defterini tuttuğumuz firma şahıs firması olup bilanço usulüne tabidir. Banka hesabında yabancı para hesabı bulunmaktadır. Bu yabancı para hesabını kur korumalı mevduat hesabına aktarmak istediğinde bankalar en az 6 ay vadeli mevduat hesabı açmaktadır. 3 aylık hesap açabileceklerini ancak kur korumadan faydalanamayacağımızı söylemektedirler. Oysa Kurumlar Vergisi Kanunu geçici 14. maddesine göre en az 3 ay hesap açanlar Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanabilirler denmektedir. Ancak TCMB tebliğine göre Tüzel kişiler en az 6 ay vadeli hesap açmaları şartı ile kur korumalı sistemden yararlanılabilir denildiği için bankalar 6 ay kur korumalı hesap açılması gerektiğini söylemektedirler. Bu şahıs bilanço firması için (Tüzel kişi olmadığından) 3 ay hesap açıp, kur korumadan ve Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanabilirmiyiz. Yada başka bir yöntemi var mıdır. Teşekkürler.

Cevap : Gerçek kişiler için 3 aylık hesap açılabilir. Kurumlar için 6 aydır. Mükelleflerin (KV mükellefleri ve Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler) 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1/1/2022 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesi kapsamındadır. Dolayısıyla, söz konusu yabancı paralarını ve altın hesaplarını 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinde öngörülen süre ve şekilde Türk Lirasına çeviren kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanabileceklerdir. 31/12/2021 tarihli olarak Kur değerlemesi yapılır.Yapılan değerlemeye ilişkin hesaplanan Kur geliri 646 hesaba yazılır. TL dönüştürülen ve Değerleme yapılan Hesap ; 2022 de Bankada açılacak kur garantili mevduat hesabına aktarılır. 2021/4. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesine eklenen "Matrah bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne yazılarak İstisna işlemi sağlanmış olur. Bu İstisna işlemi için ayrıca muhasebe kaydı yapılmaz. 31/12/2021 Tarihinde Kur değerlemesi muhasebe kaydı yapılır. 2022 yılında açılış bilançosundaki 102 hesap da ki Döviz hesabı kapatılır. Yerine Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açacaklardır. Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 17 Şubat 2022 tarihinden sonra 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, geçici 14. maddede öngörülen süre ve şekilde Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan kur farkı kazançları, geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Diğer taraftan, Kanun'da 3 aylık süreye yer verilmekle birlikte; TCMB tarafından yayımlanan “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de yurt içi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi yerleşik TÜZEL kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacağı belirtilmekte dir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.