Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.02.2022 13:38 (Üye) Soru : Merhaba, bir mükellefimizde 2020 yılına ait 1 adet satış faturası unutulmuş bununla ilgili KDV,BS düzelttik fakat Geçici ve Kurumlar vergisi beyanının düzeltilmesinde tereddütlerimiz var şöyle ki fatura tutarının tamamı Geçici Vergi Matrahına ilave edileceği için Vergi Matrah farkı oluşacak beyan dönemi geçtiği için İdarenin yapacağı düzeltmeyle Kurumlar vergisini pişmanlık zammıyla beraber ödeyeceğiz takıldığımız konu bu matrah farkını beyanname ekinde verilen Mali tablolarda Gelir Tablosu Brüt satışlarda göstermemiz gerekir mi Geçici ve Kurum Beyanında sadece Matraha ilave etmemiz yeterli olur mu.

Cevap : Düzeltme sadece beyannamede olmaz. Mali Tablolar yeniden düzenlenecek Düzenlenen mali tablolara göre Yıllık Kurumlar vergisi beyannamesi pişmanık ile verilecek Çıkan vergi farkı için Pişmanlık zammı hesaplanacaktır. Geçici vergi beyanının düzeltilmesi gerekmez. 2020 yılı için düzenlenen Bilanço 2021 için açılış bilançosu olacağı için açılış kaydı da değişecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.