Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.02.2022 17:14 (Üye) Soru : Sayın danışmanım, 28.01.2022 tarihinde ltd.Şirketimizin tasfiyesinin sona erdiği tesçil edilerek terkini yapılmıştır. Bir aylık tasfiye dönemine ilşkin 28.02.2022 tarihine kadar vereceğim kurumlar vergisi beyanında cari dönem bilançosu heaplar kapatıldığından sifır olacağı kanaatindeyim. Gelir tablosunu beyana eklicem ancak bilanço kalemlerine bir rakamınımı yazarak cari dönem bilançosunu eklicem. Sıfır rakamı kabul edilmemektedir.Yoksa Bilanço Ortaklardan Alacaklar Borçlu Sermaye alacaklı dönem karı veya zararı borç veya alacaklı şeklinde bilançomu eklenecek. 2021 yılı tasfiye dönemini yine nisan 2022 ayında verebilecekmiyim? Kolay gelsin, Teşekkür ederim.

Cevap : Beyannameye eklenecek Bilanço ve Gelir tablosu(0 ) Bakiyeli olmaz. Tasfiye kar veya zararın oluşuğu Gelir Tablosu Tablosu ve Bilanço beyanname ekinde verilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.