Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.02.2022 09:45 (Üye) Soru : Finansman gider kısıtlamasında yabancı kaynak satırı kısa vadeli yabancı kaynak ve uzun vadeli yabancı kaynak toplamını mı ifade etmek ? Henüz yıl sonu işlemleri yapılmadığı için bilançomuzda aktif pasif toplamımız tutmuyor Aktif-Özsermeye yaptığımızda mı doğru işlem oluyor yoksa mizandan kısa vade uzun vade yabancı kaynak toplamı yaptığımızda mı?

Cevap : Geçici vergi beyannamesi Geçici mizan üzerinden hesaplanır. Öz kaynak hesaplaması da mizan üzerinden hesaplanır. ÖRNEK HESAPLAMA: FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI HESAPLAMA TABLOSU (ÖRNEK) 1 ÖZ KAYNAK 200.000,00 2 BORÇ TUTARI 300.000,00 3 = (2-1) FARK (ÖZ KAYNAĞI AŞAN KISIM) 100.000,00 4 ÖDENEN FAİZ TUTARI 50.000,00 5=(3/2) FİNANSMAN GİDERİ ORANI 0,33 6=(4*5) FİNANSMAN GİDERİ TUTARI 16.500,00 7=(6*10/100) FİNANSMAN GİDERİ KISITLAMASI (KKEG) 1.650,00 Gider kısıtlaması; faiz, komisyon, vade farkı, kur farkı vb. gider ve maliyetlere uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.