Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.02.2022 10:24 (Üye) Soru : gercek usulde mükellef bir şahsın ölümü halinde mirasçılarının maliye ve Sgk da yapması gereken işilemler nelerdir.? özellikle sgk açısından çalışanların durumu ne olur özellikle mirasçıların çalışanlarla ilgili öncelikle ne yapması gerekir ? öeneğin şu anda bir iş kazası olsa ne olur.? Kolay gelsin.

Cevap : 1)Gerçek kişi işveren ile e-Bildirge kullanıcısının farklı kişi olması halinde, vefat eden gerçek kişi işyeri işverenlerinin ölüm tarihini takip eden 100 üncü gün itibarıyla işyeri tescil sistemindeki işveren bilgisi, vefat eden işveren bilgileri ile aynı ise işyerinin eBildirge şifresi (e-Bildirge kullanıcısı farklı ve sağ olsa dahi) pasife alınacaktır. 2) Gerçek kişi işyerinin işvereni ile e-Bildirge kullanıcısının aynı kişi olması halinde ise 100 günlük süre beklenilmeksizin e-Bildirge kullanıcısının ölümü nedeniyle eBildirge şifresi kullanıcının ölüm tarihi itibarıyla pasife alınacaktır. 3) e-Bildirge şifresinin pasife alınma tarihinden itibaren işe giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgesi, aylık prim hizmet belgesi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilmesi gibi işlemler yapılamayacaktır. Ayrıca; 1- Yasal ve atanmış mirasçılar üç ay içerisinde mirası reddedebilirler. 2- Mirasın, mirasçılar tarafından reddedilmemesi halinde ise, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna vermekle yükümlüdürler. 3- Mirası reddetmemiş mirasçılar, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır. işkazası olması halinde sorumluluk alan irasçıların bildirimde bulunması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.