Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.02.2022 10:15 (Üye) Soru : Merhaba, "NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN FAİZ İNDİRİMİ" her yıl kullanılabilir mi yoksa sadece bir defaya mı mahsus? Yani Ocak 2021 de sermaye yatırıldığını ve Aralık 2021 e kadar hesaplanıp 2021/4.dönem Kurum geçici vergi beyannamesinde indirim konusu yapıldığını varsayarsan 2022 yılında aynı şekilde indirime devam edebilir miyiz?

Cevap : Her yıl nakdi sermaye artışı yapılır ise her yıl kullanılır. Artış için hesaplanan faiz indirimi Geçici vergi son döneminde yapılır. iSermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan indirim tutarının kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine ait matrahın tespitinde indirim konusu yapılamaması halinde bu indirim tutarları, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın izleyen hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.