Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.02.2022 10:25 (Üye) Soru : Sayın yetkili merhaba Yıllık gelir vergisi mükelleflerinde689 nolu hesapta izlediğimiz kkeg geçici vergi beyannamesinde nasıl göstereceğiz

Cevap : Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için Yıllık GV beyannamesinde ayrı bir ek var o ek doldurulur. Geçici vergi beyannamesinde ise Ticari Kazanç alanına Kanunen kabul edilmeyen giderler ilave edilerek beyan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.