Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.02.2022 12:15 (Üye) Soru : müşterim Sağlık truzimi hizmeti vermektedir. K geçici vergide sağlık Truzmi yapan firmanın %50 indirim hakkı var.K geçici vergiden sağlık truzmi ile elde ettiğimiz gelirin yarısını mı indiricez?öyle değilse% 50 indirim nasıl yapılacak

Cevap : 6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen (ğ) bendi ile 15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleriyle ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran (sadece) bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’sinin beyan edilen KURUM KAZANCINDAN indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.