Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.02.2022 17:33 (Üye) Soru : Merhaba, Nasılısınız? Odamız asgari ücret kdv dahil rakamdan makbuz örneği yapmanız mümkün mü(Ör:işçisiz serbest meslek 335 TL) Bu makbuz kesiminin kanuni dayanağı var mı? Teşekkür ederim İyi çalışmalar

Cevap : Serbest meslek erbapları elde ettikleri gelirler için S.Meslek makbuzu düzenlemek zorundadır. Makbuz Mecburiyeti VUK Madde 236 Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir. Hesaplamalarımızı aşağıdaki örneğe göre uyarlayınız. KDV DAHİL NET 500.- TL İÇİN S.M.MAKBUZU ÖRNEĞİ : HİZMET BEDELİ BRÜT 510.20 TL (500.00 / 0.98) %20 GV STOPAJ 102.04 TL NET TUTAR 408.16 TL HESAPLANAN KDV % 18 91.84 TL TAHSİL EDİLEN BEDEL 500.00 TL
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.