Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.02.2022 10:31 (Üye) Soru : Merhaba, Bilindiği üzere 2022 yılında asgari ücrete isabet eden tutardan (huzur hakkı da dahil) gelir ve damga vergisi alınmayacak. Şirketimiz tek ortaklı bir limited şirket. Şirket ortağımız aynı zamanda şirketimizde müdür olarak da görev almakta. Şirket müdürü olduğundan dolayı 4.000 TL net huzur hakkı vermek istiyoruz. Bu tutar asgari ücretin altında kaldığından dolayı muhtasar beyannamede tevkif yoluyla vergilendirme yapmayacağız. Bu kişi ayrıca başka bir işyerinde 4a statüsünde çalışmakta ve asgari ücretin üzerinde maaş almaktadır. Bu kişi tevkif yoluyla vergilendirilmeyen ikinci ücret olarak değerlendirilebilecek huzur hakkından dolayı 2023 mart ayında beyanname vermek zorunda kalabilir mi?

Cevap : Asgari ücrete kadarlık ücreti için GV ve DV istisnası En yüksek ÜCRET ALDIĞI İŞVEREN tarafından uygulanır . Her iş veren için ayrı ayrı uygulanmaz. Elde edilen ücret gelirleri GVK 86. maddedeki koşullara göre 2023 Mart ayında yıllık GV beyannamesi verilir veye verilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.