Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.02.2022 14:20 (Üye) Soru : Sayın üstadım, 04.06.2021 tarihinde tasfiye girişi başlayan mükellefimizin tasfiye bitiş tarihi 31.01.2022 dir. Bu durumda tasfiye sonu kurumlar beyannamesini hangi tarihlerde vermemiz gerekir. kapanışı 2022 yılına sarktığı için .

Cevap : 07/06/2021-31/12/2021 dönemi KV beyannamesi 30 Nisan 2022 tarihine kadar verilecek. Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiyenin sonuçlandığı, bir başka ifadeyle tasfiye kararının ticaret siciline tescil edil- diği tarihten itibaren 30 gün içinde tasfiye memurları tarafından, kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Örneğinize göre son KV beyannamesi 02/03/2022 Tarihine kadar verilecektir. ( 31/01/2022 den sonra 30 gün hesabı yapıldı)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.