Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.02.2022 15:06 (Üye) Soru : Bir personel 27103 nolu teşvikten 2018/01-2019/01 dönemlerinde sistemde faydalanma imkanı varken teşvik tanımlama yapılmamış ve faydalanmamıştır. 2022 yılında yeni işe girerse teşvik sorgulamada yararlanmadığı için yıl sonuna kadar yararlanma imkanı olabilir mi ?

Cevap : Günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, her bir sigortalının 9540,00 TL’ye kadar ki Prime Esas Kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler ile asgari ücrete uygulanan gelir vergisi ve damga vergisi tutarları indirime tabi tutulmaktadır. 2022 asgari ücretinden de zaten gelir ve damga vergisi indirimi yapılmaktadır. Dolayısyla 27103 atıl kalmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.