Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.02.2022 10:48 (Üye) Soru : Tasfiye süreci 6 aydan 3 aya düşürülmüştür. Tasfiyeye giriş beyannamesi tasfiye giriş tarihinden itibaren 4. ayın 25'ine kadar verilmesi gerekiyordu .Yeni düzenleme ile tasfiye süresinin 3 ay a indirilmesi sonucunda tasfiyeye giriş beyannamesinin verilmesi süresi ne olmuştur?

Cevap : TTK da yapılan düzenlemeye paralel Kurumlar Vergisi Kanunda değişiklik yapılmamıştır. Bu neden ile; 4 aydan önce Tasfiye sonlandırılamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.