Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.02.2022 14:08 (Üye) Soru : Kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili kur geliri istisnasına konu KUR Farkları nasıl hesaplanacak? Örneğin; 4.dönemde banka döviz hesaplarında 200.000 giriş ve dönem içinde 100.000 çıkış var.Firmanın Dönem Kur farkı toplamı Lehte 300.000 TL.dir. İlk giren ilk çıkar sistemi uyguladığımızda kalan dönem sonu bakiyesinin Giriş tarihleri itibariyle kur farkları180.000 TL.tutmaktadır. Vergi Bey.İstisna kısmına hangi kur farkını yazmak doğrudur. Meslektaşlarım ile yaptığım değerlendirmelerde genel kanı dönem itibari ile hesaplanan kur farkı yani 300.000 TL istisna uygulanması görüşündeler. Bu konuda odamızın görüşü rica edeceğim.

Cevap : Burada rakamsal örnekler üzerinde yorum yapamayız. kanun ve tebliği açıklaması yapılır. İstisna edilen işlem için 31/12/2021 tarihli olarak Kur değerlemesi yapılır. Yapılan değerlemeye ilişkin hesaplanan Kur geliri 646 hesaba yazılır. TL dönüştürülen ve Değerleme yapılan Hesap ; 2022 de Bankada açılacak kur garantili mevduat hesabına aktarılır. 2021/4. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesine eklenen "Matrah bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne yazılarak İstisna işlemi sağlanmış olur. Bu İstisna işlemi için ayrıca muhasebe kaydı yapılmaz. 31/12/2021 Tarihinde Kur değerlemesi muhasebe kaydı yapılır. 2022 yılında açılış bilançosundaki 102 hesap da ki Döviz hesabı kapatılır. Yerine Kur korumalı mevduat hesabı açılır. Örnekli ve açıklamalı tebliği aşağıdaki linkdedir. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/3132/Mevzuat-Dosya/11022022-kvk-19-seri-nolu-genel-tb.pdf Türmobun hazırladığı hesaplama tablosu aşağıdaki linkdedir. https://www.turmob.org.tr/haberler/5422f033-d90a-4a8c-951f-28c616b78954/19-sira-nolu-kvk-genel-tebliginde-belirtilen--yabanci-para-kur-degerlemesi-sonucunda-olusan-istisna-
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.