Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2022 11:00 (Üye) Soru : Merhaba, Kur korumalı mevduat hesabı'' Usd hesabında mevcut olan 30.09.2021 '' de 01.10.2021'e devreden Usd bakiye kur korumalı Tl mevduat geçişte; hesaplama da istisna kapsamında 30.09.2021 de devreden bakiyeler dahil edilecek mi? 10-12/2021 döneminde alım yapılan döviz tutarlarımı dikkate alınacak. 2022 de tahisl edilecek faiz gelirleri de 2021/kurumlar vergisi istisna kapsamında mı olacak mı

Cevap : 10-12/2021 döneminde alım yapılan döviz tutarları dikkate alınacak. 2022 de tahsil edilecek faiz gelirleri istisna kapsamında dır. KVK Geçici 14/(1) b b) 2021 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları ile söz konusu hesaplardan dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar."
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.