Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2022 11:21 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım merhaba, 2022 Yılında Mal İharacatı yapmış bulunmaktayız ve tutarda banka hesabımıza gelmiş bulunmakta. Bu bağlamda almış olduğumuz döviz kazancımızın %25 nin Merkez Bankasına satış yapmak zorundamıyız. Çok Teşekkür ederim İyi çalışmalar...

Cevap : İHRACAT BEDELLERİNİN %25’İNİN MERKEZ BANKASINA SATIŞ ZORUNLULUĞU T.C. Merkez bankası tarafından 03.01.2022 tarihinde yayımlanan “İhracat Genelgesinin” Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı” ile birlikte daha önce yayımlanan 16.01.2020 tarihli “İhracat Genelgesi” kapsamında getirilen İhracat Bedeli Dövizin Merkez Bankasına satılması zorunluluğu ile ilgili yeni düzenlemeler belirlenmiştir. Bu düzenleme ile birlikte ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden ihracat yapan firmaların, ihracat bedellerinin %25’ini Türk Lirasına çevirme zorunluluğu yeniden getirilmiştir. 16.01.2020 TARİHLİ İHRACAT GENELGESİ İLE BİRLİKTE AŞAĞIDA Kİ İHRACAT İŞLEMLERİ BU UYGULAMADAN İSTİSNA EDİLMİŞTİR. • Hizmet İhracatı • Transit Ticaret • Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar, • Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV Hesaplanarak yapılan satışlar, • Mikro ihracatlar, • Serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000 USD veya karşılığı döviz yada TL geçmeyen tutardaki ihracatlar Yeni düzenleme ile ilgili uygulama detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. • İhracat Genelgesine göre İhracat Bedeli Kabul Belgesine (İBKB) veya Döviz Alım Belgesine(DAB) bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’i, İBKB veya DAB’ın düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden Merkez Bankasına satılmak üzere İBKB veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. • Banka nezdinde Merkez Bankası adına ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini hesaplar açılır ve bankanın bu Uygulama Talimatı kapsamında satın aldığı dövizler saat 17:00’ye kadar Merkez Bankasına bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılır. • Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgeler ile bilgiler ve döviz alışı yapılan tutarlara ait bilgiler bankalarca İhracat Genelgesi ekinde yer alan Ek-1’de yer alan bildirim formuna uygun olarak Merkez Bankasına aynı gün elektronik ortamda bildirilir. • Banka tarafından Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankasınca işlem kuru üzerinden satın alınır. • Döviz alış işlemleri karşılığı Türk lirası tutarları Merkez Bankasınca bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderilir. Saat 17:30’a kadar sonuçlandırılamayan işlemler için ise Türk lirası tutarlar bankanın Merkez Bankası nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılır. • İhracat genelgesine göre ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizler bu Uygulama Talimatı kapsamındadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.