Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2022 11:29 (Üye) Soru : Merhaba. 2012 4 Gönen geçici 25 Şubat kadar uzatıldı acaba kur korumalı mevduat hesabına geçiş uzatılmış oluyor mu

Cevap : EVET uzamıştır Beyanname verme süresinin uzatılmasındaki amaç budur. Konu ile ilgili kanunda "BEYANNAME VERİLME TARİHİNE KADAR" tanımlaması yapılmıştır. Bu durumda süre 25/02/2022 gün sonuna kadar uzamıştır. KVK GEÇİCİ MADDE 14-b b) 2021 YILI DÖRDÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE İLİŞKİN BEYANNAMENİN VERİLME TARİHİNE KADAR Türk lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları ile söz konusu hesaplardan dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.