Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2022 12:00 (Üye) Soru : 7352 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi kanununda getirilen kur farkı kazanç istisnası Gelir Vergisi mükellefleri içinde uygulanabilir mi Gelir Vergisi kanununda da istisna getirildi mi

Cevap : İstisnadan Yararlanır. KVK Geçici 14. madde (5) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan istisna hükümleri, aynı şartlarla geçerli olmak üzere bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin kazançları hakkında da uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.