Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2022 10:28 (Üye) Soru : Merhaba eskiden inşaatlarda çalışan bayan personeller asgari işçilik hesabında dikkate alınmıyordu. 2012den sonra inşaatlarda çalışan bayan mühendis, bayan satış elemanı, inşaatın ön muhasebecisi gibi.. asgari işçilk hesabı yapılırken bunlara yapılan ödemeler asgari içşilik hesabına dahil ediliyormu?

Cevap : Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği'ne göre bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü, tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, suüstü ve sualtı inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb.), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri gibi yapı işlerinde kadın işçi çalıştırılması yasaktır. Sonuç olarak, inşaat işlerinde kadın işçi çalıştırılması yasak olup, sadece teknik hizmetler ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir. Bu şekilde teknik hizmetlerle büro-idari hizmetlerinde çalışan kadın işçilerin sigortalı olması zorunlu olup, bunda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.